LGBTQ friendly Google คืออะไร
"LGBTQ friendly Google" คือความมุ่งมั่นของ Google ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและให้ความสำคัญกับชุมชน LGBTQ (เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานส์เจนเดอร์ และควียร์) ซึ่งประกอบด้วยหลายๆ ด้าน เช่น: นโยบายความหลากหลายและการรวมกลุ่ม: Google มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศและการรวมกลุ่ม โดยให้การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะมีเพศสภาพหรือรสนิยมทางเพศอย่างไร การสนับสนุนและการเป็นพันธมิตร: Google สนับสนุนกิจกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับชุมชน LGBTQ เช่น การร่วมงาน Pride Parade การบริจาคให้กับองค์กรที่ทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนของ LGBTQ สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตร: Google มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสนับสนุนพนักงาน LGBTQ โดยมีโปรแกรมการฝึกอบรมและการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน (Employee Resource Groups) ที่มุ่งเน้นไปที่ชุมชน LGBTQ การพัฒนานโยบายและสิทธิประโยชน์: Google มีนโยบายและสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมและเป็นธรรมสำหรับพนักงาน LGBTQ เช่น การให้ความสำคัญกับการรับรองคู่สมรสเพศเดียวกัน สิทธิการลาหยุดเพื่อการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการแปลงเพศ และการสนับสนุนทางสุขภาพจิต การแสดงออกและการสนับสนุนทางสื่อ: Google ใช้แพลตฟอร์มของตนในการสนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและประเด็นของ LGBTQ เช่น การจัดทำ Google […]
Keyword match types มีอะไรบ้าง
ใน Google Ads และแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์อื่นๆ, "Keyword match types" คือกลไกที่กำหนดวิธีที่คำหลักของคุณจะจับคู่กับคำค้นหาของผู้ใช้งาน มีหลายประเภทของการจับคู่คำหลัก แต่ละประเภทมีความยืดหยุ่นและความเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกัน: การเลือกประเภทของการจับคู่คำหลักที่เหมาะสมสำคัญมากต่อความสำเร็จของแคมเปญโฆษณาออนไลน์ของคุณ เนื่องจากมันจะช่วยควบคุมคุณภาพและความเกี่ยวข้องของการเข้าถึงผู้ชมเป้าหมายของคุณ. เทคนิคในการเลือกใช้ Keyword Match แต่ละประเภท การเลือกใช้ Keyword Match Type ที่เหมาะสมในแคมเปญโฆษณาออนไลน์ของคุณเป็นเทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้มีประสิทธิภาพ แต่ละประเภทของ Keyword Match มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้งานอย่างมีกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ: ความเหมาะสมกับการใช้ Match Keyword Broad match Phrase match Exact match Negative match นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคอื่นๆ ในการเลือกใช้ Keyword Match แต่ละประเภท ดังนี้ โดยสรุปแล้ว การเลือกประเภทของ Keyword Match ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแคมเปญโฆษณาของคุณ หากคุณพิจารณาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อย่างรอบคอบแล้ว จะช่วยให้คุณเลือกประเภทของ Keyword Match ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของแคมเปญโฆษณา […]
ทำความรู้จัก BERT Google
BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) เป็นโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google ในปี 2018 สำหรับงานที่เกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP). คุณลักษณะเด่นของ BERT คือการใช้งาน Transformers ในการสร้างเวคเตอร์ของคำที่มาจากความหมายในทั้งบริบทก่อนหน้าและบริบทหลัง ซึ่งแตกต่างจากโมเดลก่อนหน้าที่มองบริบทเพียงทิศทางเดียวเท่านั้น คุณสมบัติหลักของ BERT: การประยุกต์ใช้งาน: ประเด็นสำคัญของ BERT คือมันสามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานประมวลผลภาษาธรรมชาติหลาย ๆ งาน โดยไม่ต้องทำการปรับแต่งโครงสร้างของโมเดลอย่างมาก ตั้งแต่ Google ได้เปิดเผย BERT, มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้โมเดลอื่น ๆ ที่มาจากความคิดของ BERT มากมาย แต่ BERT ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีความสำคัญในวงการ NLP ในปัจจุบัน. BERT Google สำหรับการทำ SEO การทำ SEO (Search Engine Optimization) นั้นเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งเว็บไซต์และเนื้อหาเพื่อให้เกิดการจัดอันดับที่ดีในเครื่องมือค้นหาอย่าง Google ในปัจจุบัน, BERT ของ […]