พัดลมอุตสาหกรรมคืออะไร
พัดลมอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายอากาศหรือก๊าซในปริมาณมากในสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม มันมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากพัดลมทั่วไปในที่อยู่อาศัย ลักษณะเด่นของพัดลมอุตสาหกรรม ได้แก่: พัดลมอุตสาหกรรมมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ประเภททั่วไป ได้แก่ พัดลมเพดาน : พัดลมเพดานอุตสาหกรรมมักใช้ในโรงงานขนาดใหญ่ โรงอาหาร และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ พวกมันมีใบพัดขนาดใหญ่ที่กระจายลมได้ทั่วบริเวณ พัดลมตั้งพื้น : พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมมักใช้ในสถานที่ทำงาน โรงเก็บสินค้า และพื้นที่อื่นๆ ที่ต้องการการระบายอากาศแบบกระจาย พวกมันมีใบพัดขนาดใหญ่ที่สามารถปรับความสูงและทิศทางได้ พัดลมดูดอากาศ : พัดลมดูดอากาศอุตสาหกรรมมักใช้ในโรงงาน โรงอาหาร และสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการการระบายอากาศแบบแรงดัน พวกมันมีใบพัดขนาดใหญ่ที่ดูดอากาศออกจากพื้นที่ พัดลมอุตสาหกรรมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง: การผลิต : พัดลมอุตสาหกรรมใช้เพื่อระบายความร้อนจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้าง : พัดลมอุตสาหกรรมใช้เพื่อกำจัดควันและฝุ่นละอองจากไซต์งาน อาหารและเครื่องดื่ม : พัดลมอุตสาหกรรมใช้เพื่อระบายอากาศและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากโรงงาน ค้าปลีก : พัดลมอุตสาหกรรมใช้เพื่อระบายอากาศและทำให้สภาพแวดล้อมการช้อปปิ้งสะดวกสบาย พัดลมอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม พวกมันช่วยให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับพนักงานและเครื่องจักร คุณสมบัติพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดและพลังงาน: พัดลมเหล่านี้มีขนาดใหญ่และมีพลังงานสูง เพื่อให้สามารถจัดการกับปริมาณอากาศหรือก๊าซได้มากในหนึ่งครั้ง ความทนทาน: ออกแบบมาเพื่อใช้งานต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เช่น อุณหภูมิสูง, ฝุ่น, หรือสารเคมี ประสิทธิภาพสูง: มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายอากาศหรือก๊าซได้มากกว่าพัดลมขนาดเล็กสำหรับใช้ในบ้าน […]
เลขาฯ กบข. ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ ปรับโครงสร้างสู่ ESG
ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์, เลขาธิการของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), ได้นำการลงทุนของ กบข. ไปสู่แนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) อย่างจริงจัง โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่สอดคล้องกับหลักการ ESG ทั้งสามมิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม, มิติบุคคลในองค์กร, และมิติความโปร่งใสขององค์กร. กบข. พยายามคัดเลือกหุ้นที่มีมูลค่า ESG ที่ดี และนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่มีคุณภาพ โดยการลงทุนดังกล่าวไม่ได้มองข้ามเรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ต้องทำอย่างจริงจังและมีกรอบการทำงานที่ชัดเจน. กบข. ยังนำหลักการลงทุนแบบรับผิดชอบขององค์การสหประชาชาติมาใช้เป็นกรอบในกระบวนการการลงทุนด้วย นอกจากนี้ กบข. ยังให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ความสามารถด้าน ESG เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืน. อีกทั้ง กบข. ยังทำงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เช่น บริษัทเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก เพื่อกำหนดข้อมูลสำหรับการตีมูลค่าการลงทุน ESG และใช้ข้อมูลนี้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจด้านการลงทุน. ทั้งหมดนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกบข. ที่จะเป็นผู้นำและเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการลงทุนแบบ ESG ของประเทศไทย และเน้นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนทางการเงินไปพร้อมกับการส่งเสริมความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม​ ประวัติ เลขาฯ กบข. ประวัติ ดร. […]
เครื่องสำรองไฟโรงงาน เลือกแบบไหนดี
การเลือกเครื่องสำรองไฟสำหรับโรงงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความต้องการด้านพลังงาน, ขนาดของโรงงาน, และงบประมาณที่มี นี่คือข้อพิจารณาหลักๆ ในการเลือกเครื่องสำรองไฟ: โดยทั่วไปแล้ว เครื่องสำรองไฟสำหรับโรงงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ สำหรับโรงงานที่มีกำลังไฟฟ้าที่ต้องการสำรองสูง ระยะเวลาที่ต้องการสำรองไฟฟ้านาน และต้องการระบบสำรองไฟที่มีประสิทธิภาพสูง ควรเลือกใช้เครื่องสำรองไฟแบบออนไลน์ ส่วนโรงงานที่มีกำลังไฟฟ้าที่ต้องการสำรองไม่สูง ระยะเวลาที่ต้องการสำรองไฟฟ้าไม่นาน และต้องการระบบสำรองไฟที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ควรเลือกใช้เครื่องสำรองไฟแบบออฟไลน์ นอกจากนี้ โรงงานยังสามารถเลือกเครื่องสำรองไฟแบบผสม (Hybrid UPS) ซึ่งเป็นระบบสำรองไฟที่รวมเอาข้อดีของเครื่องสำรองไฟแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์เข้าด้วยกัน โดยระบบสำรองไฟแบบผสมจะจ่ายไฟฟ้าจากเครื่องสำรองไฟแบบออนไลน์ไปเลี้ยงอุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดเวลา และในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ระบบสำรองไฟแบบออฟไลน์จะทำงานแทน เพื่อให้ไฟฟ้ายังคงทำงานอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง การเลือกเครื่องสำรองไฟให้เหมาะสมกับการใช้งานของโรงงานนั้น จะช่วยให้โรงงานสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นแม้ไฟฟ้าดับ การตัดสินใจที่ดีควรพิจารณาถึงสถานการณ์และความต้องการเฉพาะของโรงงานของคุณ เพื่อให้ได้เครื่องสำรองไฟที่เหมาะสมที่สุด การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรไฟฟ้าก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเพื่อช่วยในการตัดสินใจ. บริษัท ชินโค ไคเซ็น จํากัด เป็นผู้จัดจำหน่าย ให้เช่า ออกแบบ ติดตั้ง  พัดลมอุตสาหกรรม มาตรฐานญี่ปุ่น ยี่ห้อ ONISHI ท่อลม เครื่องเชื่อมอุตสาหกรรม PANASONIC และอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูงให้กับหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม บริษัทของเรามีสินค้าให้เลือกหลากหลาย เช่น พัดลมอุตสาหกรรม โอนิชิ (Onishi) พัดลมระบายอากาศ พัดลมกันระเบิด พัดลมถังกลม พัดลมท่อ พัดลมโรงงาน พัดลมฟาร์ม ระบบ […]