บริการ call center มีอะไรบ้าง

บริการของ Call Center มีหลายประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับธุรกิจและวัตถุประสงค์ของแต่ละบริษัท โดยทั่วไป บริการ Call Center ประกอบด้วย

บริการของ Call Center มีหลายประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับธุรกิจและวัตถุประสงค์ของแต่ละบริษัท โดยทั่วไป บริการ Call Center ประกอบด้วย:

  1. บริการให้ข้อมูล: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ โปรโมชั่น ข้อเสนอ และข้อมูลอื่นๆ
  2. การสนับสนุนลูกค้า (Customer Support): ให้ความช่วยเสริมแก้ไขปัญหา ตอบคำถาม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  3. การขายและการตลาด: โทรหาลูกค้าเพื่อขายสินค้าและบริการ โปรโมทสินค้า หรือเสนอข้อเสนอพิเศษใหม่ๆ
  4. การจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management): รับคำสั่งซื้อ ติดตามสถานะสินค้า และจัดการการคืนสินค้า
  5. การรับชำระเงินและบัญชีลูกหนี้ (Billing and Collections): ประสานการชำระเงิน ติดตามค้างชำระ และกระทำการทวงถาม
  6. การจัดการวิกฤติการณ์ (Crisis Management): ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการ และให้ความช่วยเสริมในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  7. การสนับสนุนทางเทคนิค (Technical Support): ให้ความช่วยเสริมในการแก้ไขปัญหาเทคนิค ติดตั้ง และใช้งานสินค้าหรือบริการ
  8. การเสนอคำแนะนำ (Consultation): ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และบริการ
  9. บริการจัดการเรื่องร้องเรียน: รับแจ้งปัญหา, ร้องเรียน, ข้อร้องเรียนของลูกค้า และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
  10. บริการสนับสนุนสมาชิก: ติดตามและดูแลลูกค้าที่เป็นสมาชิกของโปรแกรมหรือบริการ รวมถึงการปรับปรุงสถานะสมาชิก, การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

บริการของ Call Center มีอยู่หลากหลายวิธี หรือหลากหลายช่องทางในการ Support ขึ้นอยู่คับ วัตถุประสงค์หรือ Scope งานที่จะให้ทางทีม Call Center ดำเนินการครับ ปัจจุบันจะมีระบบ Call Center ที่ให้บริการอัตโนมัติ หรือที่เป็น Chat Bot ไว้คอยตอบสนองลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมครับ