Search Intent หรือ จุดประสงค์ของการค้นหา
Search Intent หรือ จุดประสงค์ของการค้นหา Search Intent เปรียบเสมือนการจุดประสงค์ในการเซิจของคน ว่าต้องการจะค้นหาอะไร หลากหลายมากมาย ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Google ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงอัลกอริทึมเพื่อให้สามารถระบุจุดประสงค์ในการค้นหาของผู้คนได้ และ Google ต้องการจัดอันดับหน้าเว็บที่เหมาะสมกับข้อความค้นหามากที่สุด ซึ่ง Search Intent ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 1. การให้ข้อมูล google ก็เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ ที่มีข้อมูลทุกอย่างไว้บนโลกทั้งหมด เพียงแค่การ Search เพราะเวลาคนอยากรู้อะไรก็จะมาหาข้อมูลต่างๆ ที่ให้ความรู้ที่เราต้องการ ซึ่ง Search Intent ในส่วนนี้ก็จะเป็นการตอบคำถาม หรือ ตั้งหัวข้อเรื่องไว้ลงท้ายด้วยพวก ....... คือ เพราะเป็นการดักคีย์เวิดให้ตรงตาม Journey ของการ Search *เนื้อหาของ Search Intent ก็จะแสดงเป็นพวก content ต่างๆ ข้อมูลความรู้ทั้งที่เป็น blog หรือ video บน youtube ก็ตาม 2. […]