10 เครื่องมือในการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติด SEO ฟรี
1. Google Trends Google Trends เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์คำค้นหาที่กำลังนิยม หรือที่กำลัง ฮิตนั่นเอง 2. Google Adwords Keyword Planner Google Adwords Keyword Planner เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการหา Keyword ที่จะบอกถึง จำนวนการค้นหาในแต่ละเดือน หรือราคาในการ bid แข่งขันกัน หรือความนิยมในการค้นหา 3. Robots.txt Tester Robots.txt Tester เป็นเครื่องมือในการช่วยในการเขียน Robots.txt หรือว่าช่วยในการทดสอบการทำงานของ Robots.txt 4. W3C Html/XHtml Validator W3C Html/XHtml Validator เป็นเว็บที่เป็นเหมือนกฏของการเขียนเว็บ การเขียนโค้ดที่ถูกต้องตามหลักสูตร หรือตามกฏระเบียบ และเป็นการเช็คว่าเราเขียนโค้ดได้ถูก ต้องเรียบร้อยดีหรือไม่ 5. W3C CSS Validator W3C CSS Validator เป็นเว็บของ W3C อีกตัวแต่ว่าตัวนี้เป็นเครื่องมือในการ ตรวจสอบความถูกต้องของ CSS 6. Google Structured […]