เว็บเช็คระดับ Backlink
ถ้าได้ Backlink จาก เว็บที่มี Quality บอกเลย อันดับพุ่ง http://www.siteliner.com/ เว็บไว้เช็คว่าเว็บไหนชอบ Copy Content เพราะเว็บที่ Copy Content จะ Quality ไม่ดีนะครับ