LGBTQ friendly Google คืออะไร
"LGBTQ friendly Google" คือความมุ่งมั่นของ Google ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและให้ความสำคัญกับชุมชน LGBTQ (เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานส์เจนเดอร์ และควียร์) ซึ่งประกอบด้วยหลายๆ ด้าน เช่น: นโยบายความหลากหลายและการรวมกลุ่ม: Google มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศและการรวมกลุ่ม โดยให้การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะมีเพศสภาพหรือรสนิยมทางเพศอย่างไร การสนับสนุนและการเป็นพันธมิตร: Google สนับสนุนกิจกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับชุมชน LGBTQ เช่น การร่วมงาน Pride Parade การบริจาคให้กับองค์กรที่ทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนของ LGBTQ สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตร: Google มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสนับสนุนพนักงาน LGBTQ โดยมีโปรแกรมการฝึกอบรมและการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน (Employee Resource Groups) ที่มุ่งเน้นไปที่ชุมชน LGBTQ การพัฒนานโยบายและสิทธิประโยชน์: Google มีนโยบายและสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมและเป็นธรรมสำหรับพนักงาน LGBTQ เช่น การให้ความสำคัญกับการรับรองคู่สมรสเพศเดียวกัน สิทธิการลาหยุดเพื่อการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการแปลงเพศ และการสนับสนุนทางสุขภาพจิต การแสดงออกและการสนับสนุนทางสื่อ: Google ใช้แพลตฟอร์มของตนในการสนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและประเด็นของ LGBTQ เช่น การจัดทำ Google […]