RPM คืออะไร
RPM ในที่นี้อาจหมายถึง "Revenue per 1,000 impressions" (รายได้ต่อ 1,000 การแสดงผล) ซึ่งเป็นหน่วยการวัดผลการตลาดออนไลน์ที่ใช้ในการประเมินรายได้จากการแสดงโฆษณาออนไลน์หรือการส่งอีเมล์โฆษณา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาออนไลน์ RPM คือรายได้ที่ได้รับต่อ 1,000 การแสดงผล (impressions) ซึ่งคำนวณโดยหารรายได้ทั้งหมดด้วยจำนวน impressions แล้วคูณด้วย 1,000 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในหน่วย RPM ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีรายได้ทั้งหมด 500 ดอลลาร์จากการแสดงโฆษณา และได้แสดงผลโฆษณาทั้งหมด 100,000 ครั้ง ค่า RPM ของคุณจะเป็น 5 ดอลลาร์ (500 ดอลลาร์ / 100,000 ครั้ง * 1,000) RPM เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยให้ผู้ประกอบการแสดงค่ารายได้ที่ได้รับจากการโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบที่เป็นเลขจำนวนมากเพื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่น ๆ และใช้ในการวิเคราะห์และปรับแผนการตลาดอนาคต วิธีเพิ่ม RPM การเพิ่ม RPM หรือรายได้ต่อ 1,000 การแสดงผลขึ้นอาจมีหลายวิธี ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถลองทำเพื่อเพิ่ม […]