นวัตกรรม SEO การค้นหาด้วยเสียง เทรนด์ใหม่ในปี 2017
ปัจจุบันในต่างประเทศมีการใช้การค้นหาด้วยเสียง Voice Search เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพราะการสั่งงานด้วยเสียงนั้น มีความสะดวกรวดเร็ว แต่จะติดปัญหาตรงเรื่องสำเนียง หรือความชัดเจนในคำค้นหา ซึ่ง การสั่งงานด้วยเสียง หรือว่าระบบค้นหาด้วยเสียงนั้น ในปัจจุบันมีการใช้งานเป็นประจำก็คือ Siri (Apple), Cortana (MicroSoft) , Google Now (Google) ซึ่งเป็นผู้ช่วยในด้าน Digital ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีการวิจัยว่าตั้งแต่ปี 2015 มีอัตราการค้นหาด้วยเสียงนั้นเพิ่มขึ้น 10 % และในปี 2016 มีอัตราการค้นหาด้วยเสียงเพิ่มขึ้นถึง 56% เลยทีเดียว
ซึ่งวลียอดฮิตในการค้นหาก็คือ ดังภาพ Who, What, When, Where, Why, How ซะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งวลีพวกนี้มักจะขยายความหมายต่างๆ ไปต่อได้อีกมากมาย เช่น ใครเป็นผู้สร้าง Google ผลลัพธ์ในการค้นหาก็จะขึ้นว่า ผู้สร้าง Google คือ แลร์รี่ เพจและเซอร์เกย์ คุณก็ควรใส่ Content หรือ วลี เกี่ยวกับ ผู้สร้าง Google คือ แลร์รี่ เพจและเซอร์เกย์ เป็นต้น
ซึ่งกว่า 15 ปีของ Google Humingbird ที่ช่วยในการ เน้นการจับ Trend ของเรื่องราวที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลดีทำให้ผลการค้นหาของ Google นั้นมีแต่เรื่องใหม่ๆ อยู่เสมอ บางทีเป็นเรื่องที่ผู้คนเพิ่งพูดกันสดๆ ซึ่งเห็นได้ว่า การใช้การค้นหาด้วยเสียงนี้ จำเป็นที่จะต้องใช้ Google Humingbird ช่วยในการค้นหาด้วย
สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญมากในปัจจุบัน เอาไว้ใช้งานได้หลายด้าน ซึ่งการเติบโตของโทรศัพท์มือถือนี้ จะทำให้การค้นหาด้วยเสียงนั้นพัฒนาตามไปด้วย และด้วยเหตุนี้ การให้ความสำคัญของ Google Mobile Friendly นั้น เป็นสิ่งที่ Google ต้องคิดและคำนึงเป็นอย่างมากในยุค 2017
Siri ถือเป็นเครื่องมือในการช่วยค้นหาด้วยเสียงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งคาดว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า อาจเป็นยุคที่คนไม่ได้ต้องใช้แป้นพิมพ์อีกต่อไปก็ได้