แนะนำ ระบบ CDP

ระบบ Customer Data Platform (CDP) คือแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากทุกแหล่งและช่องทางเพื่อสร้างภาพรวมที่ครบถ้วนของแต่ละลูกค้าและมอบประสบการณ์ที่ต่อเนื่องในทุกจุดของการเดินทางของลูกค้า

คุณสมบัติและข้อดีของ CDP คือ:

 1. ฐานข้อมูลลูกค้าที่ครบถ้วน: CDP สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, ฐานข้อมูล CRM, ระบบ POS, รีวิวสินค้า, การติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย ฯลฯ
 2. การรวมข้อมูล: ระบบจะเชื่อมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และสร้างโปรไฟล์ของลูกค้าที่เป็นรายบุคคล
 3. การเข้าถึงข้อมูลเป็นเวลาจริง: บางระบบ CDP สามารถเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลเป็นเวลาจริง ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงประเด็น
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล: CDP มักมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ช่วยให้ทำการวิเคราะห์พฤติกรรม ความสนใจ และความต้องการของลูกค้า
 5. การประยุกต์ใช้งาน: ช่วยสร้างแคมเปญการตลาดที่เฉพาะเจาะจงตามข้อมูลของลูกค้า อาทิ เป้าหมายการตลาด, การส่งเสริมการขาย, การส่งเสริมการซื้อซ้ำ
 6. เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด: ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน การตลาดและการสื่อสารกับลูกค้าจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 7. ความสามารถในการเชื่อมต่อ: สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่องค์กรมีอยู่แล้ว เช่น CRM, DMP, ระบบการตลาดอัตโนมัติ

แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนการนำ CDP มาใช้งาน ควรทำการประเมินว่าองค์กรจำเป็นต้องมีระบบเช่นนี้หรือไม่ และระบบนี้สามารถเติมเต็มความต้องการขององค์กรได้หรือไม่ การเลือกระบบ CDP ที่เหมาะสมจะช่วยให้องค์กรเปิดโอกาสในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น.

Customer Data Platform (CDP) คือระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าจากหลากหลายแหล่งที่มา เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ระบบ CRM และระบบอื่นๆ เข้าไว้ในที่เดียว เพื่อให้นักการตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ประโยชน์ของระบบ CDP

 • ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น CDP ช่วยให้นักการตลาดสามารถมองเห็นภาพรวมของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพฤติกรรม และข้อมูลการโต้ตอบกับแบรนด์
 • ช่วยให้นักการตลาดสร้างแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น CDP ช่วยให้นักการตลาดสามารถกำหนดเป้าหมายแคมเปญการตลาดได้อย่างแม่นยำ และสามารถวัดผลประสิทธิภาพของแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้นักการตลาดปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า CDP ช่วยให้นักการตลาดสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

ประเภทของ CDP

CDP แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

 • Self-Hosted CDP เป็น CDP ที่องค์กรต้องติดตั้งและดูแลรักษาเอง
 • Managed CDP เป็น CDP ที่ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ติดตั้งและดูแลรักษาให้

ปัจจัยในการเลือกระบบ CDP

ในการเลือกระบบ CDP ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

 • ความครบถ้วนของข้อมูล ระบบ CDP ควรสามารถรวบรวมข้อมูลของลูกค้าจากหลากหลายแหล่งที่มา
 • ความยืดหยุ่น ระบบ CDP ควรสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร
 • ความปลอดภัย ระบบ CDP ควรมีความปลอดภัยสูงเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

ตัวอย่างระบบ CDP

ตัวอย่างระบบ CDP ได้แก่

 • Segment
 • Sable
 • Oracle Marketing Cloud
 • Adobe Experience Platform
 • Google Cloud Platform

สรุป

ระบบ CDP เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักการตลาดที่ต้องการเข้าใจลูกค้าและสร้างแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น