Generative AI หมายถึงอะไร

Generative AI หมายถึงปัญญาประดิษฐ์ประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างข้อมูลใหม่ เช่น ข้อความ รูปภาพ เพลง และอื่นๆ สิ่งนี้ทำได้โดยอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ได้รับการฝึกฝนในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ จากนั้นจึงใช้เพื่อสร้างข้อมูลใหม่ที่คล้ายคลึงกัน

ตัวอย่างหนึ่งที่รู้จักกันดีของ generative AI คือ Generative Adversarial Networks (GANs) ซึ่งเป็นโครงข่ายประสาทเทียมประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองสองแบบแยกกัน แบบหนึ่งสร้างข้อมูลและอีกแบบหนึ่งประเมินข้อมูล ตัวสร้างสร้างข้อมูลใหม่และผู้ประเมินจะตัดสินความถูกต้อง จากนั้นตัวสร้างจะใช้คำติชมจากผู้ประเมินเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ โดยสร้างกระบวนการ "สร้างปฏิปักษ์"

Generative AI มีแอปพลิเคชันมากมาย รวมถึงการสังเคราะห์ภาพ การถ่ายโอนสไตล์ การสร้างข้อความ และการเพิ่มข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในด้านต่างๆ เช่น ศิลปะ ความบันเทิง และการตลาด เพื่อสร้างเนื้อหาใหม่หรือทำงานบางอย่างโดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI เชิงกำเนิดอาจมีอคติและความไม่ถูกต้องในบางครั้ง ดังนั้นการประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่สร้างขึ้นก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ข้อดีและข้อเสียของ Generative AI

Generative AI มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่เป็นไปได้ ข้อดีบางประการ ได้แก่ :

ความคิดสร้างสรรค์: สามารถใช้ AI เจเนอเรทีฟเพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร เช่น เพลง รูปภาพ และข้อความ ซึ่งจะนำไปสู่รูปแบบการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

ประสิทธิภาพ: Generative AI สามารถทำให้งานที่น่าเบื่อหรือใช้เวลานานเป็นแบบอัตโนมัติ เช่น การเพิ่มข้อมูล ซึ่งสามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรได้

ปรับปรุงการตัดสินใจ: สามารถใช้ Generative AI เพื่อสร้างข้อมูลใหม่ที่สามารถใช้ในการฝึกโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงอื่นๆ ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพและการเงิน

ความหลากหลาย: Generative AI สามารถสร้างข้อมูลที่หลากหลายและเป็นตัวแทนของมุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การโฆษณาและสื่อต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสียบางประการที่ควรพิจารณา:

อคติ: โมเดล AI เชิงกำเนิดสามารถขยายเวลาและขยายความเอนเอียงที่มีอยู่ในข้อมูลที่ได้รับการฝึกฝน สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ยุติธรรมหรือมีอคติในด้านต่างๆ เช่น การจ้างงานและการให้กู้ยืม

คุณภาพ: คุณภาพของข้อมูลที่สร้างขึ้นอาจต่ำ และอาจไม่ตรงตามมาตรฐานที่ต้องการเสมอไป

การใช้งานในทางที่ผิด: Generative AI สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายได้ เช่น การสร้างข่าวปลอมหรือการปลอมตัวเป็นบุคคลทางออนไลน์

ระเบียบข้อบังคับ: ไม่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้ AI เชิงกำเนิด และไม่ชัดเจนว่าจะตรวจสอบความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ได้อย่างไร

สิ่งสำคัญคือต้องชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นของ AI เชิงกำเนิด และใช้อย่างมีความรับผิดชอบ โดยมีการป้องกันที่เหมาะสมและข้อพิจารณาด้านจริยธรรม