10 เครื่องมือในการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติด SEO ฟรี
1. Google Trends
Google Trends เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์คำค้นหาที่กำลังนิยม หรือที่กำลัง ฮิตนั่นเอง
2. Google Adwords Keyword Planner
Google Adwords Keyword Planner เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการหา Keyword ที่จะบอกถึง จำนวนการค้นหาในแต่ละเดือน หรือราคาในการ bid แข่งขันกัน หรือความนิยมในการค้นหา
3. Robots.txt Tester
Robots.txt Tester เป็นเครื่องมือในการช่วยในการเขียน Robots.txt หรือว่าช่วยในการทดสอบการทำงานของ Robots.txt
4. W3C Html/XHtml Validator
W3C Html/XHtml Validator เป็นเว็บที่เป็นเหมือนกฏของการเขียนเว็บ การเขียนโค้ดที่ถูกต้องตามหลักสูตร หรือตามกฏระเบียบ และเป็นการเช็คว่าเราเขียนโค้ดได้ถูก ต้องเรียบร้อยดีหรือไม่
5. W3C CSS Validator
W3C CSS Validator เป็นเว็บของ W3C อีกตัวแต่ว่าตัวนี้เป็นเครื่องมือในการ ตรวจสอบความถูกต้องของ CSS
6. Google Structured Data Testing Tool
Google Structured Data Testing Tool เป็นเครื่องมือทดสอบ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ซึ่งจะเป็นการเช็คโครงสร้างเช่น เช็ค Url, Logo Url, ข้อมูล บริษัท และเป็นการเช็คข้อผิดพลาดของเว็บด้วย
7. Mobile Friendly Tool
Mobile Friendly Tool เป็นเครื่องมือในการเช็คเว็บว่าจะสามารถรองรับกับ มือถือได้ดีหรือไม่ ซึ่ง Google ให้ความสำคัญกับเว็บบนมือถือด้วย
8. Page Speed Tool
Page Speed Tool เป็นเครื่องมือในการวัดความเร็วในการโหลดของเว็บ ซึ่ง Google ให้ความสำคัญกับความเร็วในการโหลดเว็บด้วย
9. Google Web Master Tool
Google Web Master Tool เป็นเครื่องมือของ Google ที่ช่วยในการเช็ค และตรวจสอบเว็บของเรา เช่น เมื่อโดนไวรัสบนเว็บ ก็ต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ในการ แก้ไขปัญหา
เป็นต้น
10. Google Analytics
Google Analytics เป็นเครื่องมือของ Google ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้งานของเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลคนที่เข้ามาในเว็บ ว่ามีกี่คน มาจากไหน เข้ามาจากคีย์เวิร์ด
อะไร เป็นต้น