Author name: Turnoff Teerapong

LGBTQ friendly Google คืออะไร

LGBTQ friendly Google คืออะไร

“LGBTQ friendly Google” คือความมุ่งมั่นของ Google ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและให้ความสำคัญกับชุมชน LGBTQ (เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานส์เจนเดอร์ และควียร์) ซึ่งประกอบด้วยหลายๆ ด้าน เช่น: นโยบายความหลากหลายและการรวมกลุ่ม: Google มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศและการรวมกลุ่ม โดยให้การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะมีเพศสภาพหรือรสนิยมทางเพศอย่างไร การสนับสนุนและการเป็นพันธมิตร: Google สนับสนุนกิจกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับชุมชน LGBTQ เช่น การร่วมงาน Pride Parade การบริจาคให้กับองค์กรที่ทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนของ LGBTQ สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตร: Google มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสนับสนุนพนักงาน LGBTQ โดยมีโปรแกรมการฝึกอบรมและการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน (Employee Resource Groups) ที่มุ่งเน้นไปที่ชุมชน LGBTQ การพัฒนานโยบายและสิทธิประโยชน์: Google มีนโยบายและสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมและเป็นธรรมสำหรับพนักงาน LGBTQ เช่น การให้ความสำคัญกับการรับรองคู่สมรสเพศเดียวกัน สิทธิการลาหยุดเพื่อการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการแปลงเพศ และการสนับสนุนทางสุขภาพจิต การแสดงออกและการสนับสนุนทางสื่อ: Google ใช้แพลตฟอร์มของตนในการสนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและประเด็นของ LGBTQ เช่น การจัดทำ Google

LGBTQ friendly Google คืออะไร Read More »

พัดลมอุตสาหกรรมคืออะไร

พัดลมอุตสาหกรรมคืออะไร

พัดลมอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายอากาศหรือก๊าซในปริมาณมากในสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม มันมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากพัดลมทั่วไปในที่อยู่อาศัย ลักษณะเด่นของพัดลมอุตสาหกรรม ได้แก่: พัดลมอุตสาหกรรมมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ประเภททั่วไป ได้แก่ พัดลมเพดาน : พัดลมเพดานอุตสาหกรรมมักใช้ในโรงงานขนาดใหญ่ โรงอาหาร และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ พวกมันมีใบพัดขนาดใหญ่ที่กระจายลมได้ทั่วบริเวณ พัดลมตั้งพื้น : พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมมักใช้ในสถานที่ทำงาน โรงเก็บสินค้า และพื้นที่อื่นๆ ที่ต้องการการระบายอากาศแบบกระจาย พวกมันมีใบพัดขนาดใหญ่ที่สามารถปรับความสูงและทิศทางได้ พัดลมดูดอากาศ : พัดลมดูดอากาศอุตสาหกรรมมักใช้ในโรงงาน โรงอาหาร และสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการการระบายอากาศแบบแรงดัน พวกมันมีใบพัดขนาดใหญ่ที่ดูดอากาศออกจากพื้นที่ พัดลมอุตสาหกรรมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง: การผลิต : พัดลมอุตสาหกรรมใช้เพื่อระบายความร้อนจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้าง : พัดลมอุตสาหกรรมใช้เพื่อกำจัดควันและฝุ่นละอองจากไซต์งาน อาหารและเครื่องดื่ม : พัดลมอุตสาหกรรมใช้เพื่อระบายอากาศและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากโรงงาน ค้าปลีก : พัดลมอุตสาหกรรมใช้เพื่อระบายอากาศและทำให้สภาพแวดล้อมการช้อปปิ้งสะดวกสบาย พัดลมอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม พวกมันช่วยให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับพนักงานและเครื่องจักร คุณสมบัติพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดและพลังงาน: พัดลมเหล่านี้มีขนาดใหญ่และมีพลังงานสูง เพื่อให้สามารถจัดการกับปริมาณอากาศหรือก๊าซได้มากในหนึ่งครั้ง ความทนทาน: ออกแบบมาเพื่อใช้งานต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เช่น อุณหภูมิสูง, ฝุ่น, หรือสารเคมี ประสิทธิภาพสูง: มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายอากาศหรือก๊าซได้มากกว่าพัดลมขนาดเล็กสำหรับใช้ในบ้าน

พัดลมอุตสาหกรรมคืออะไร Read More »