Keyword match types มีอะไรบ้าง

ใน Google Ads และแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์อื่นๆ, "Keyword match types" คือกลไกที่กำหนดวิธีที่คำหลักของคุณจะจับคู่กับคำค้นหาของผู้ใช้งาน มีหลายประเภทของการจับคู่คำหลัก แต่ละประเภทมีความยืดหยุ่นและความเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกัน:

 1. Broad Match (การจับคู่แบบกว้าง): นี่คือประเภทที่ยืดหยุ่นที่สุด โฆษณาของคุณสามารถแสดงผลเมื่อคำค้นหามีคำหลักของคุณหรือคำที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องเป็นคำเดียวกันที่คุณตั้งไว้
 2. Broad Match Modifier (การจับคู่แบบกว้างที่มีการปรับแต่ง): ประเภทนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วใน Google Ads แต่ก่อนหน้านี้ใช้สำหรับการระบุคำหลักบางคำที่จำเป็นต้องปรากฏในคำค้นหา
 3. Phrase Match (การจับคู่แบบวลี): ช่วยให้โฆษณาของคุณแสดงเมื่อมีการใช้คำค้นหาที่มีวลีหรือคำประกอบที่ใกล้เคียงกับคำหลักของคุณ คำค้นหาอาจมีคำอื่นก่อนหรือหลัง แต่ไม่เปลี่ยนแปลงหมายความของคำหลักที่ตั้งไว้
 4. Exact Match (การจับคู่แบบเฉพาะ): เป็นการจับคู่ที่เฉพาะเจาะจงที่สุด โฆษณาของคุณจะแสดงเมื่อมีการค้นหาคำที่ตรงกับคำหลักของคุณหรือมีความหมายใกล้เคียงมาก
 5. Negative Match (การจับคู่แบบตัดคำออก): ช่วยให้คุณตัดคำหลักที่คุณไม่ต้องการให้โฆษณาของคุณปรากฏเมื่อมีการค้นหา เช่น ถ้าคุณไม่ต้องการให้โฆษณาของคุณแสดงเมื่อมีคนค้นหา "ฟรี" คุณสามารถตั้งคำนี้เป็น Negative keyword

การเลือกประเภทของการจับคู่คำหลักที่เหมาะสมสำคัญมากต่อความสำเร็จของแคมเปญโฆษณาออนไลน์ของคุณ เนื่องจากมันจะช่วยควบคุมคุณภาพและความเกี่ยวข้องของการเข้าถึงผู้ชมเป้าหมายของคุณ.

เทคนิคในการเลือกใช้ Keyword Match แต่ละประเภท

การเลือกใช้ Keyword Match Type ที่เหมาะสมในแคมเปญโฆษณาออนไลน์ของคุณเป็นเทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้มีประสิทธิภาพ แต่ละประเภทของ Keyword Match มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้งานอย่างมีกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ:

 1. Broad Match (การจับคู่แบบกว้าง):
  • เทคนิค: ใช้เมื่อต้องการขยายการเข้าถึงและค้นพบคำค้นหาใหม่ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง
  • การใช้งาน: เหมาะกับแคมเปญใหม่ที่ต้องการข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและการทดลองหรือเมื่อมีงบประมาณโฆษณาที่ยืดหยุ่น
 2. Phrase Match (การจับคู่แบบวลี):
  • เทคนิค: ใช้สำหรับคำค้นหาที่ต้องการความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น แต่ยังคงต้องการความยืดหยุ่นบ้าง
  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับคำหลักที่สำคัญต่อธุรกิจ และต้องการป้องกันการปรากฏในคำค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้อง
 3. Exact Match (การจับคู่แบบเฉพาะ):
  • เทคนิค: ใช้เมื่อต้องการควบคุมการปรากฏของโฆษณาอย่างแน่นอน สำหรับคำค้นหาเฉพาะ
  • การใช้งาน: เหมาะกับคำหลักที่มีความเกี่ยวข้องสูงกับสินค้าหรือบริการ และต้องการลดการเสียงบประมาณไปกับคลิกที่ไม่เกี่ยวข้อง
 4. Negative Match (การจับคู่แบบตัดคำออก):
  • เทคนิค: ใช้เพื่อป้องกันการปรากฏของโฆษณาสำหรับคำค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ต้องการ
  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับตัดคำหลักที่อาจนำไปสู่คลิกที่ไม่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณา

ความเหมาะสมกับการใช้ Match Keyword

Broad match

 • เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างที่สุด possible
 • เหมาะกับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นหรือต้องการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์
 • เหมาะกับธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการที่มีคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการจำนวนมาก

Phrase match

 • เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการควบคุมให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณจะแสดงผลสำหรับคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง
 • เหมาะกับธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการที่มีคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการจำนวนจำกัด
 • เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการควบคุมต้นทุนโฆษณา

Exact match

 • เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการควบคุมให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณจะแสดงผลสำหรับคำค้นหาที่เฉพาะเจาะจง
 • เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการวัดผลลัพธ์ของแคมเปญโฆษณาได้อย่างแม่นยำ

Negative match

 • เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการปิดกั้นคำค้นหาที่ไม่ต้องการไม่ให้โฆษณาของคุณแสดงผล
 • เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการควบคุมให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณจะแสดงผลสำหรับคำค้นหาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคอื่นๆ ในการเลือกใช้ Keyword Match แต่ละประเภท ดังนี้

 • พิจารณาระดับการแข่งขันของคีย์เวิร์ด หากคีย์เวิร์ดมีการแข่งขันสูง การใช้ broad match อาจทำให้โฆษณาของคุณแสดงผลสำหรับคำค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้องและทำให้ต้นทุนโฆษณาสูงขึ้น
 • พิจารณาวัตถุประสงค์ของแคมเปญโฆษณา หากแคมเปญโฆษณามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มยอดขายหรือ conversion การใช้ phrase match หรือ exact match อาจช่วยให้คุณควบคุมให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณจะแสดงผลสำหรับคำค้นหาที่เกี่ยวข้องและมีโอกาสในการแปลงที่สูงขึ้น
 • ติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญโฆษณา เมื่อคุณเริ่มใช้ Keyword Match แต่ละประเภทแล้ว ให้ติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญโฆษณาอย่างใกล้ชิด เพื่อดูว่าประเภทใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับคุณ

โดยสรุปแล้ว การเลือกประเภทของ Keyword Match ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแคมเปญโฆษณาของคุณ หากคุณพิจารณาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อย่างรอบคอบแล้ว จะช่วยให้คุณเลือกประเภทของ Keyword Match ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของแคมเปญโฆษณา

การใช้ Keyword Match Types ที่เหมาะสมจะช่วยให้แคมเปญโฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด ขณะเดียวกันก็ควรจับตาดูผลลัพธ์และปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับค่าตอบแทนที่ดีที่สุดจากการลงทุน.